Put you Add Here Paid Section

Terms and Conditions

Μόνο χρήστες που είναι άνω των δεκαοχτώ (18) ετών δύναται να εισέλθουν στην σελίδα αυτή.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις και επιθυμώ να επισκεφτώ τηνσελίδα, δηλώνω ανέκκλητα ότι:

(α)  Είμαι άνω των 18 ετών.

(β) Κατανοώ ότι η ενότητα Γνωριμίες μπορεί να περιλαμβάνει σεξουαλικό περιεχόμενο.

(γ) Συμφωνώ να μη φορτώσω πορνογραφικές εικόνες, φωτογραφίες ή εικονογραφήσεις που παρουσιάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, φωτογραφίες ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και ιδιαίτερα φωτογραφίες παιδιών.

(δ) Θα σεβαστώ το Νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας εικόνων.

(ε) Δεν θα δημοσιεύσω αγγελία που προτείνει ή υπονοεί σεξουαλικές χάρες ως αντάλλαγμα πληρωμής ή αποζημίωσης οποιασδήποτε φύσης.

(στ)Συμφωνώ να επισημάνω ως “απαγορευμένη” κάθε δημοσίευση που βλέπω ότι είναι παράνομη ή με κάποιο τρόπο παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας tesseragr και συμφωνώ να αναφέρω πιθανή εκμετάλλευση ανηλίκων στις αρμόδιες αρχές.

(ζ) Αναλαμβάνω να συμπεριλάβω το τελικό κόστος προσφοράς των υπηρεσιών που θα δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα σε κάθε αγγελία και/ή δημοσίευση που θα καταχωρήσω, σύμφωνα με τον Νόμο 103(1)/2007.

Ο χρήστης κατανοεί ότι η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την κατάχρηση και/ή την εσφαλμένη χρήση των υπηρεσιών της. Η παραβίαση των όρων χρήσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην άμεση διαγραφή της αγγελίας και/ή του λογαριασμού του χρήστη καθώς και σε ποινική δίωξη από τις αρμόδιες αρχές.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και/ή αναλαμβάνει να συμπεριλάβει το κόστος προσφοράς των υπηρεσιών σε αγγελία και/ή διαφήμιση για πώληση υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ρητές πρόνοιες του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο, Ν.103(1)/2007. Σε περίπτωση που χρήστης παραβεί την πιο πάνω πρόνοια και/ή δεν συμπεριλάβει το τελικό κόστος προσφοράς υπηρεσιών, ο Όμιλος και/ή η ιστοσελίδα δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη και/ή μπορούν να αρνηθούν την δημοσίευση της εν λόγω αγγελίας.

Η εν λόγω υποχρέωση του χρήστη εφαρμόζεται ρητά και στις υπηρεσίες που αφορούν τηλεφωνικές υπηρεσίες και/ή συγκεκριμένα στις αγγελίες που αφορούν τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες ο χρήστης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την χρέωση που θα ισχύει ανά λεπτό και/ή ανά κλήση για το κάθε τηλεφώνημα.

Ο δικτυακός τόπος (site) , προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του  μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως: 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
1.1
. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο ερωτικής φύσης που μπορούν να σοκάρουν ορισμένους/-ες επισκέπτες/-τριες.

1.2. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους/-ες σύμφωνα με το Δίκαιο της κατοικίας του/της κάθε χρήστη/-τριας (στην Ελλάδα ενήλικος/-η θεωρείται όποιος/-α έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της).

1.3. Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως) και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των αγγελιών που δημοσιεύουν οι χρήστες ή οι επισκέπτες, τις κριτικές, ή τα προσωπικά μηνύματα (pm), για το περιεχόμενο τυχόν links που παραθέτουν ή/και για την ακρίβεια/ορθότητα οποιωνδήποτε στοιχείων/γεγονότων αναφέρουν.

1.4. Κάθε μέλος που εγγράφεται ή επισκέπτετε την σελίδα και  συμπληρώνει όνομα (nickname), μια διεύθυνση e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), και ένα συνθηματικό (password). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα και δε θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο λόγο. Η σελίδα δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ' οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί τα e-mail αυτά προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

1.5. Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως, εταιρίας, συνεταιρισμού, franchise) και συνεπώς φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζόμενων στην σελίδα.Duplicate Classifieds
You are not allowed to insert ads with the same product or service in more than one categories.Delete the old ad before inserting the new one.

Classified Description
Insert a decent and easy to understand title and relevant text. Add additional information such as size, color and age. Also add any product faults or omissions.

Language
Only classifieds in Greek and English .

Categories
The placement of the product or service in the proper category helps the process of purchase.If you dont know where to place your product or your service, contact us.

Links
Not links allowed to the description of the ad.

Images
Take lots of pictures from different angles . Ads with photos attract more interest . The maximum number of photos per ad is 6.

Forbidden Goods
List of goods and services that are not permitted:

Stolen objects
Gambling
Pornographic material.
Any product which violates copyright laws.
Drugs and products for drug use
Threatened / protected wild life, plants and insects
Weapons, ammunition and fireworks
Offensive Content
Not allowed ads or images that may be considered offensive to specific people , nation or public figures.

Terms of use
The website  reserves the right to remove or modify ads containing any of the above or are otherwise considered unsuitable for display on the website.

The ads information may not be copied from other ads as they are protected by intellectual property laws